Persondatapolitik


Guitarundervisning Kbh
PERSONDATAPOLITIK

Guitarundervisning Kbh behandler personoplysninger på elever og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik (GDPR). Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige i forretningsøjemed (til fakturering og planlægning af guitartimer), og sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder om det.

1. GUITARUNDERVISNING KBH ER ANSVARLIG FOR BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Som guitarunderviser og virksomhedsejer er Mark Bradley, dataansvarlig, og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du kan altid kontakte ham vedr. behandlingen af dine data:
Kontaktperson: Mark Bradley
Adresse: Flensborggade 10, 2. tv., 1669 København V
Telefonnr.: 52709678
Mail: markbradley45@gmail.com

2. DATA, DER BEHANDLES
Vi behandler følgende personoplysninger:
– Elevoplysninger: Niveau og musikalske fag
– Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, mailadresse

3. HER INDSAMLER VI OPLYSNINGERNE FRA
Vi får udelukkende oplysningerne fra dig, når du kontakter os enten via vores kontaktformular eller på telefonnummer her fra sitet, eller når du møder op til din første lektion.

4. GUITARUNDERVISNING KBHs FORMÅL MED AT INDHENTE DINE OPLYSNINGER
Hos Guitarundervisning Kbh behandles dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel). Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:
– At det er nødvendigt for, at vi kan planlægge en undervisningstime med dig
– At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger ifm. fakturering
– At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger
Formålene med at behandle elevers oplysninger er:
– At vi kan behandle elevers oplysninger – herunder at sende fakturaer for undervisningstimerne og sende nyhedsbrev og undervisningsmateriale
– At opfylde lovgivning ift. faktureringsoplysninger

5. Vi BEHANDLER KUN PERSONOPLYSNINGER UD FRA LEGITIME INTERESSER
I det omfang vi behandler dine oplysninger, sker det alene på baggrund af Guitarundervisning Kbhs berettigede og legitime interesser som er:
– At du kan opfylde dine forpligtelser som elev, herunder betale fakturaer, modtage undervisningsmateriale, mv.
– At kunne planlægge undervisningstimer med dig

6. SAMTYKKE
Når vi behandler dine personoplysninger, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Dette er f.eks. hvis du vælger at ringe til os på baggrund af vores kontaktoplysninger her på sitet med henblik på en undervisningstime. Vi har dog brug for dit samtykke for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet i stykket ovenfor. Når vi spørger om dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give besked herom. Når vi har elever, som er børn eller unge under 18 år, indhentes samtykke fra en forælder/værge.

7. VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for virksomheden – fx. til brug for markedsføring eller lignende – uden dit samtykke.

8. OPBEVARING OG SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Guitarundervisning Kbh benytter regnskabsprogrammet Dinero, hvor dine personoplysninger indtastes og behandles ifm. fakturaer. Dinero er sikkert og fortroligt, og dine oplysninger deles ikke med andre end den enkle bruger (i dette tilfælde Guitarundervisning Kbh). De info, som du selv indtaster i vores webformular på Kontaktsiden, indsamles via en webform, kaldet Ninja Forms, og lagres i WordPress, beskyttet af password, som kun underviser og virksomhedsejer Mark Bradley, har adgang til. Dine oplysninger slettes efter 5 år efter sidste faktura i forbindelse med din undervisning, og når det ikke længere er nødvendigt for virksomheden ifm. regnskaber.

9. COOKIES

HVAD ER EN COOKIE?
En cookie er en lille data-fil, der placeres på din egen computers harddisk. En cookie er ikke et program, og kan ikke læse eller ødelægge data fra din computer.
Kun det websted, der har placeret en cookie på din harddisk kan læse cookiens indhold igen. En cookie kan ikke bruges af virus eller lignende til at gøre skade på din computer.

Du kan læse mere om cookies på www.cookiecentral.com

HVAD BRUGER VI COOKIES TIL?
Vores site bruger cookies til at indsamle statistik om hvor mange kunder besøger vores site, hvor længe de bliver på sitet og de meste besøgte sider. Disse informationer bruger vi til at optimere en bedre brugeroplevelse.

Besøgende på vores hjemmeside, tilkendegiver accept af disse statistik-cookies. Hvis man slår
cookies fra i sin browser, vil man dog fortsat – og uden begrænsninger – kunne bruge vores
hjemmeside.
Vejledning i, hvordan du sletter eller blokerer for cookies, findes normalt i din browsers hjælpefil.

10. DINE RETTIGHEDER
Når vi behandler dine oplysninger, har du jvf. persondataforordningen en række rettigheder:
– Ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det, vi oplyser dig om i denne persondatapolitik
– Ret til at få indsigt i de oplysninger, jeg behandler om dig (indsigtsret)
– Ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
– Ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
– Ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til vores dataansvarlig-Mark Bradley. Du finder kontaktoplysninger øverst her i persondatapolitikken.

11. KLAGEMULIGHEDER
Du kan indgive klage til tilsynsmyndigheder – Datatilsynet – over behandlingen af dine personoplysninger.

12. REVISION AF PERSONDATAPOLITIKKEN
Guitarundervisning Kbh forbeholder retten til at ændre virksomhedens persondatapolitik. Når denne ændres, ændrer vi også datoen i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du som stadig er elev hos Guitarundervisning Kbh, modtage en meddelelse herom. Den til enhver tid gældende persondatapolitik er tilgængelig på denne hjemmeside.

Dataansvarlig

Mark Bradley /Guitarundervisning Kbh

Sidst opdateret: 24. maj 2018